Prohlášení o zpracování osobních údajů

I. Správce osobních údajů

II. Rozsah zpracování osobních údajů

III. Zdroje osobních údajů

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

V. Kategorie subjektů údajů

VI. Kategorie příjemců osobních údajů

VII. Účel zpracování osobních údajů

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

IX. Doba zpracování osobních údajů 

X. Poučení

XI. Práva subjektů údajů 

XII. Změna pravidel o ochraně osobních údajů

XIII. Kontaktujte nás